Kategoriler

Yenile

İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği'nde değişiklik yapıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği'nde değişikliğe gidildi.

Kurumun "İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurumca yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı tespit edilenler Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) olarak belirlenecek ve söz konusu taraflara UÇHS olarak faaliyette bulunabilmeleri için en geç 5 ay içinde faaliyet belgesi düzenlenecek. Bu UÇHS'lerin ismiyle iletişim bilgileri Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

Bu alanda hakemlik yapacakların ülkede en az dört yıllık lisans öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

UÇHS, kendisine bildirilen kararı ve kararın gerekçesini bir gün içinde 'tr ağ bilgi sistemi'ne (TRABİS), ilgili Kayıt Kuruluşuna (KK) ve şikayetle ilgili taraflara iletecek ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemleri de alarak kendisine ait internet sitesinde yayımlayacak.

Karar alınmadan önce şikayetçi ve şikayet edilen tarafın aralarında anlaşarak uyuşmazlık çözüm sürecinin sona erdirilmesini talep etmeleri durumunda hakem veya hakem heyeti çalışmasını sonlandıracak. Bu durum UÇHS'nin internet sitesinde yayımlanacak. TRABİS'e ve ilgili KK'lara bildirilecek. Hakem veya hakem heyetinin çalışmasını sonlandırıldığında UÇHS'ye ve hakemlere ödenmiş ücretler iade edilmeyecek.

Kurum, UÇHS'leri re'sen veya şikayet üzerine denetlemeye yetkili olacak.

Yapılan denetimler sonucunda mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen UÇHS'ler için Kurum gerekli tedbirleri alabilecek ve idari yaptırımları uygulayabilecek.